pátek 8. prosince 2017

Jak reagovat na sexuální obtěžování?

Pokud jste slyšeli někdy o kampani #metoo, pak vězte, že k této kampani se připojit nechci. Lidé do původního smyslu upozornit na vydírání a sexuální násilí vůbec zanesli i sexuální obtěžování. Myslím si, že to není to samé. Zatímco se sexuálním násilím jsem se naštěstí nikdy nesetkala, sexuální obtěžování jaksi patří k životu a je na mě, abych se uměla ubránit. Ať jsem muž nebo žena. Je to špatné a nemorální  chování, ale doufat, že v tomto systému společnosti zmizí, je jako doufat, že vyhrajete sportku, aniž byste si kdy vsadili. Prostě to není možné.  Žádná kampaň typu #metoo nás toho nezbaví. Nebuďte naštvaní, že se to vůbec děje. Setkal se s tím skoro každý. Naučte se raději bránit!
Pokud zažíváte sexuální obtěžování na pracovišti, je zaneseno v zákoně, že zaměstnavatel tomu má zabránit. Např.  Zákoník práce 262/2006 Sb. § 1a, (2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek, a dále pak Antidiskriminační zákon 198/2006 Sb. : § 2
(1) Pro účely tohoto zákona se právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon.
(2) Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.
(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.
(4) Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace.
(5) Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3.
Z toho vyplývá, že sexuální obtěžování je diskriminace, kterou zákon zakazuje.
Teď se tedy ptám: Až mě bude někdo obtěžovat, ať fyzicky či slovně, mám mu citovat tyto zákony? A jak mi to pomůže?
Pravda je, že nijak. Pokud byste chtěli agresora potrestat, jak mu to dokážete? Zvlášť když jeho chování k vám nechává vaše kolegy chladnými a nechtějí se nikoho zastat? Jak to, že u těchto situací se lidé zároveň ptají: A nevyprovokovala sis to? Když se s někým pohádám a dotyčný mě zabije, můžu si za to jako taky sama?

V případě takového druhu obtěžování záleží na tom, jak to vnímá dotyčný, na kterém je vykonáváno.  Je totiž logické, že agresorovi to jako obtěžování nepřijde. Myslí si, že je to vtipné nebo je to jeho způsob jak získat pozornost toho, kdo se mu líbí. Takže to ani nepřizná.

Kdysi jsem se neuměla bránit. Ráda bych Vám teď popsala dvě situace, které se mi staly. Pracuji v oboru, kde je dost žen, ale převládají stále muži. Všichni mí nadřízení byli vždy muži. Se dvěma z nich jsem měla nepříjemné zážitky, které jsem vnímala, jako obtěžování v sexuálním smyslu.
1.) Jedu sama se šéfem v autě. Pracuji u něj skoro tři roky. Najednou se mě začne ptát, co máme s manželem rádi v posteli. Zaraženě mlčím, a tak pokračuje a začne mluvit o tom, co má rád on. To už se mi chce zvracet. Popisuje, na jaké porno se rád dívá. Celou dobu mlčím a sbírám odvahu jak to ukončit. Mám strach, že mě neveze do kanceláře, ale někam jinam a že se neubráním. Nemám sebevědomí, je mi 21 a bojím se o práci. Když na chvíli konečně zmlkne, snažím se být v klidu a říkám mu:,, O tomhle se s vámi nikdy bavit nebudu a nechci. Nechte toho.“ A on přestal. O pár měsíců později v horkém létě mi před kolegou navrhl, ať chodíme nazí jen v bílých pláštích, že nám bude lépe. Z tónu jeho hlasu, jsem usoudila, že se nejedná o vtip a řekla jsem jen: ,, No to v žádném případě.“ Nikdy jsem nezjistila, jestli byl tak hloupý a neuvědomoval si , co říká a dělá nebo si dělal nějaké naděje. Začala jsem hledat jiné místo.

2.) Můj nadřízený byl ke mně už od prvního přijetí velmi milý a rád se mnou vtipkoval. Bylo mi 23, sebevědomí pořád nic moc a naivita veliká. Neměla jsem k němu být nikdy milá, mohla jsem si toho spoustu ušetřit. Ačkoli moje milost nikdy nepřekročila hranu, natož abych flirtovala, on měl se mnou zřejmě ambice. Přestala jsem být zbytečně milá. Od té doby rád využíval příležitosti mě ponížit. Na jedné firemní akci jsme nadhodili téma o propagaci firmy. Ostatní věděli, že hraju na kytaru a tak jsem navrhla složit krátkou píseň jako slogan (až budu někdy opět přítomna brainstormingu, budu mlčet!). Dotyčný se na mě podíval a řekl:,, Viděla jsi Účastníky zájezdu?“ ,,Ano,“ odpověděla jsem. ,, Víš co, se stalo té holce, co tam hrála na kytaru?“ Potutelně se usmíval a přišlo mu to velmi vtipné.  Ve filmu hrála na kytaru naivní delegátka, která na jeho konci ,,podržela“ jednomu z turistů. Pár mužů se tomu zasmálo. Hodně mě to ponížilo hlavně proto, že to bylo před celou firmou. Dodnes mě mrzí, že jsem s tím neuměla vypořádat lépe. Prostě jsem utekla pryč.  Jeho nadřízení s mými stížnostmi nic nedělali a ještě ho chránili. O rok později jsem jeho chování nevydržela a opět si našla jiné místo.

Po této zkušenosti jsem začala hledat způsoby, jak se bránit. Máma měla radu typu:,, Když tě chlap obtěžuje, dej mu facku.“ To jsem zkusila naposledy na základce, jelikož mi spolužák facku vrátil. Pak už jsem neměla nikdy odvahu a myslím si, že se slovnímu obtěžování lze bránit i slovně.
Zjistila jsem, že platí: Agresor hledá snadné oběti. Nejsem bezmocná oběť. Jsem člověk a umím se bránit.
Kdokoli má teď ke mně nepříjemné řeči, řeknu mu naprosto v klidu:,,Nechte toho, není mi to příjemné.“ Je nutné umět se bránit bez emocí a hněvu. Agresora váš klid zarazí, myslí si totiž, že vás vyvede z míry nebo se budete stydět a necháte ho, aby dělal co chtěl.  Ukažte mu na skutečný smysl jeho jednání. Kdybych zažila situaci číslo 2 teď, klidným hlasem řeknu tomu, co mě přirovnal k naivní a lehce dostupné delegátce: Takže chceš říct, že mě chceš někde ohnout a zneužít? To už tak vtipné není, že?
Naučte se bránit takovým lidem i bez zákonů. Ne všechno, co je zákonné je morální. Naučte to i svoje děti.

Co mi pomohlo: Návštěva odborníka, který mi pomohl se sebevědomím
                               Kniha Emoční inteligence od Daniela Golemana
                               Kniha Asertivně do života